Apply

Krav på rekryter –
– Du ska kunna tala och förstå svenska!
– Du ska ha minst 95% närvaro!
– Motivation att raida under farm och progress!
– Full kunskap om dina klasser!
– Förståelse vad gäller flexibilitet i raid-setup.
Alltså kunna sitta på bänken om det gynnar progress!
– Stabil anslutning och problemfri dator!

Våra raid tider är –
Onsdag: 18:45-23:00
Torsdag: 18:45-23:00
Måndag: 18:45-23:00
Under dessa klockslag skall du vara tillgänglig!